استعلام قبض تنها با یک API به کمک سرویس جدید فینوتک

کاهش آسیب به محیط زیست، کم کردن هزینه‌ها و راحتی مشترکان، از عوامل تاثیرگذار در حذف قبوض کاغذی در سال‌های اخیرند. برای سرعت دادن به این روند، باید استفاده از پرداخت‌های الکترونیکی را فراگیر کرد تا کاربران بتوانند استعلام قبض و پرداخت آن را به صورت اینترنتی انجام دهند و اپلیکیشن‌های موبایلی در دسترس‌ترین ابزار …

ادامه مطلب

بانک سپه به جمع بانک‌های ارائه‌دهنده‌ی سرویس برداشت مستقیم (Direct Debit) در فینوتک اضافه شد

 قبلا بانک‌های آینده و ایران‌زمین این سرویس را از طریق فینوتک فعال کرده بودند و با اضافه شدن بانک سپه، کاربران بالقوه‌ی سرویس برداشت مستقیم فینوتک به بیش از ۲۵ میلیون کاربر یکتا رسید. گفتنی است شیوه ارائه این سرویس توسط فینوتک کاملا بر اساس استاندارد PSD2  و منطبق بر بخشنامه‌های بانک مرکزی بوده‌است.

ادامه مطلب