بانکداری باز چیست؟

بانکداری باز چیست؟
بانکداری باز روشی است که به شخص ثالث امکان دسترسی آزاد (تحت پروتکل‌های...